Batis ng Diwa

Personal Experiences

I got reminded of Batis ng Diwa just recently via twitter and I remembered that I plan to post several months back (but I keep on forgetting about it).Image Credit: wikipedia.org

Batis ng Diwa is the school hymn of my beloved alma mater, Manila Science High School. As my Mascian batchmates and I are prepping up for our upcoming reunion, allow me to reminisce and post it here at menardconnect.com.

Batis ng diwa Ginto’t dalisay
Kanlungan ng karunungan
Sa agham ay tampok na tunay
Pangalan niya’y mutya at mahal

Sikapin natin na pagyamanin
Aral niya’y ating sundin
Sa bawat sulok ng bayan natin
Kanyang bandila ay dalhin